มีผล 21 กันยายน 2018

กลุ่มบริษัท BISSELL® (รวมเรียกว่า “BISSELL”) ใช้เวลากว่า 140 ปีค้นหาวิธีเพื่อทำให้บ้านของคุณสะอาดยิ่งขึ้นสำหรับคุณและสัตว์เลี้ยง ในยุคปัจจุบัน ความยุ่งยากอย่างหนึ่งที่เราต่างอยากหลีกเลี่ยงนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว เรารู้ดีว่าความเป็นส่วนสำคัญต่อคุณ เอกสารฉบับนี้ระบุนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งอธิบายวิธีการที่ BISSELL เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของผู้ที่ใช้แอป เว็บไซต์ หรือบริการของ BISSELL (“ผู้ใช้”) ที่ติดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณพำนักอยู่นอกประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ BISSELL สำหรับประเทศที่คุณพำนักอยู่ เพื่อดูเอกสารที่คล้ายกัน (เข้าไปที่ global.BISSELL.com เพื่อดูเว็บไซต์ BISSELL ที่เหมาะสมกับที่ตั้งของคุณ)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานของคุณ ที่เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอปที่ BISSELL ดำเนินการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใด ๆ ของ BISSELL นอกจากนี้นโยบายนี้ยังมีผลกับการให้บริการของ BISSELL ทั้งตัวต่อตัว ทางโทรศัพท์ และทางออนไลน์ด้วย (รวมเรียกว่า “บริการ”)

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อย่างรอบคอบ เอกสารฉบับนี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้งานและแบ่งปันข้อมูลของคุณ และสิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

ผู้รวบรวมข้อมูล: สำหรับผู้มีถิ่นพำนักจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหภาพยุโรป (EU) มี BISSELL International Trading Company & United States BISSELL Homecare Inc. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อท้ายเอกสารฉบับนี้

สารบัญด่วน:

 1. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล?
 2. ข้อมูลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม?
 3. เราใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการโฆษณาอ้างอิงความสนใจอย่างไร?
 4. หลักการที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
 5. เราแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร?
 6. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?
 7. สิทธิความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป (EU) ของคุณมีอะไรบ้าง?
 8. ตัวเลือกของคุณและการกำหนดค่าไม่เลือกคืออะไร?
 9. BISSELL ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร?
 10. BISSELL ถ่ายโอนข้อมูลของคุณระหว่างประเทศหรือไม่?
 11. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีอะไรบ้าง?
 12. คุณมีคำถามหรือต้องการติดต่อ BISSELL หรือไม่?

1.   เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล?

BISSELL เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถให้บริการและมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดแก่คุณได้ เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณส่งให้กับเราทางเว็บไซต์ หรือ ระหว่างการซื้อในบัญชี BISSELL รวมถึงพฤติกรรมการเรียกดูเว็บ การคลิกอีเมล และการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับคุณบนเว็บไซต์ของเรา และในการสื่อสารใด ๆ ที่เราอาจส่งให้คุณ (รวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น คำแนะนำผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล), ตอบคำถามของคุณ, ติดต่อและสื่อสารกับคุณเมื่อจำเป็น, ดำเนินการคำสั่งซื้อและการชำระเงิน, แก้ไขปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการ หรือธุรกิจของเรา หรือปกป้องความปลอดภัยและบูรณภาพของบริการและธุรกิจของเรา

 

2.   ข้อมูลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม?

BISSELL เก็บรวบรวมข้อมูลในหมวดหมู่ต่อไปนี้จากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ: 

 • ข้อมูลติดต่อและข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ ตัวอย่าง ได้แก่ ชื่อ เพศ วันเกิด ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ เราอาจรวมข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ หรือได้มาจากบริการของบุคคลภายนอก  โปรดทราบว่า คุณไม่จำเป็นต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับเรา และคุณมีอิสระที่จะยับยั้งการมอบข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ทว่าหากคุณตัดสินใจที่จะยับยั้งการมอบข้อมูล เราอาจไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดแก่คุณได้ 
 • ข้อมูลบัญชี BISSELL: คุณอาจลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ BISSELL ที่เพิ่งซื้อไป BISSELL จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัญชีของคุณ คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และจะได้รับตัวเลือกในการมอบข้อมูลอื่น ๆ ภายในโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ รวมทั้ง รูปภาพ ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อของคุณ
 • ข้อมูลตำแหน่ง: ระหว่างที่คุณเข้าใช้บริการ เราสามารถจัดเตรียมข้อมูลปรับแต่งเฉพาะให้แก่คุณได้ โดยการเข้าถึงตำแหน่งของคุณ ดังนั้นเราอาจเข้าถึง เก็บรวบรวม เฝ้าติดต่อ และ/หรือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณจากระยะไกล ซึ่งอาจรวมถึง ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ พิกัด GPS หรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ BISSELL, คอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เข้าสู่บริการ (“ข้อมูลตำแหน่ง”) เราใช้ข้อมูลตำแหน่งผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกใด ๆ เพื่อช่วยแสดงการแจ้งเตือนอัจฉริยะเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดตหรือสิ่งที่คุณควรดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ BISSELL ข้อมูลตำแหน่งยังสามารถช่วยเราเฝ้าติดตามและรักษาระบบนิเวศของ BISSELL และช่วยปรับปรุงบริการสำหรับผู้ใช้ทุกคน แม้ว่าคุณมีอิสระที่จะปิดใช้งานอุปกรณ์เพื่อไม่ให้แสดงข้อมูลตำแหน่งได้ ฟีเจอร์บางส่วนของบริการอาจทำงานไม่ถูกต้อง หากข้อมูลตำแหน่งไม่สมบูรณ์หรือใช้งานไม่ได้
 • ข้อมูลการติดต่อ: หากคุณโทรหาเรา ส่งอีเมลถึงเรา หรือสมัครรับจดหมายข่าว หรือรายการส่งจดหมายของเรา หรือซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านบริการ เราอาจเก็บข้อความ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่อ เพื่อตอบสนองคำขอของคุณ, ให้บริการที่ร้องขอ, ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ และ/หรือแสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการติดต่ออื่น ๆ ให้แก่คุณ หากคุณเลือกไม่รับข้อความการตลาด คุณสามารถเลือกไม่รับได้จากส่วน “ประวัติของฉัน (My Profile)” หรือ “การสมัครรับอีเมล (Email Subscriptions)” ในบริการ หรือโดยการติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้ โปรดทราบว่า เราอาจยังคงต้องติดต่อคุณอยู่เกี่ยวกับการประกาศหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการที่สำคัญ
 • ข้อมูลสาธารณะ: BISSELL อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลในสาธารณะ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณเผยแพร่เป็นสาธารณะ ได้แก่ ข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่เรา (หรือใครก็ตาม) สามารถเก็บรวบรวมและใช้งานได้เพื่อปรับแต่งการสื่อสารของเรากับคุณ หรือเรื่องอื่น ๆ
 • ลิงก์: BISSELL อาจติดตามว่าคุณปฏิสัมพันธ์กับลิงก์ต่าง ๆ อย่างไรในบริการ ซึ่งรวมถึงอีเมล บริการบุคคลภายนอก และแอปพลิเคชัน เราทำเช่นนี้เพื่อช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงบริการ ข้อมูลลิงก์มักถูกวิเคราะห์ในลักษณะเป็นผลรวมเท่านั้น

Manage Cookie Settings

 

 • ข้อมูลไฟล์บันทึก: ขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจรับข้อมูล เช่น เลขที่อยู่ไอพี ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ เว็บเพจที่ส่งต่อมา เพจที่เข้าชม ตำแหน่งที่ตั้ง ผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ ข้อมูลอุปกรณ์ หรือคำค้นหา เราสามารถรับข้อมูลนี้ได้เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรา เราใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการ ทำความเข้าใจ และปรับปรุงบริการและเนื้อหาของบริการ BISSELL อาจเชื่อมโยงไฟล์บันทึกนี้เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวม
 • ข้อมูลธุรกรรมการค้า: คุณอาจให้ข้อมูลการชำระเงินและที่อยู่จัดส่งเพื่อให้ธุรกรรมในบริการของเราเสร็จสมบูรณ์ BISSELL เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการสำหรับธุรกรรมส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการประมวลผลธุรกรรมในนามของเรา และอาจมอบข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางเงินให้กับเรา ซึ่งอาจรวมถึงตัวบ่งชี้เฉพาะและการอนุญาตการชำระเงิน BISSELL จะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการของเราปกป้องข้อมูลของคุณในนามของเรา หากเราพบว่าผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลของคุณอย่างไม่เหมาะสม เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหยุดยั้งการเปิดเผยดังกล่าว BISSELL แบ่งปันข้อมูลประเภทนี้กับบุคคลภายนอกเฉพาะเมื่อจำเป็น เพื่อให้ธุรกรรมการค้าเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น เมื่อเราเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่คุณดำเนินการผ่านบริการของเรา ข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย

3.   เราใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการโฆษณาอ้างอิงความสนใจอย่างไร?

เราอาจใช้บุคคลภายนอกเพื่อวัดและหาเป้าหมายโฆษณาให้เราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะปรับแต่งให้เหมาะสมกับความสนใจทางออนไลน์ของคุณ เราอนุญาตให้บริษัทภายนอกเหล่านี้ใช้คุกกี้ เว็บบีคอน
พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ  ข้อมูลนี้นำไปใช้เพื่อแสดงโฆษณาสำหรับ BISSELL ในบริการต่าง ๆ หรือทั่วเว็บไซต์ แอปพลิเคชันในมือถือ โซเชียลมีเดีย หรือบริการออนไลน์ที่คุณใช้งาน

เรายังอาจแสดงโฆษณาตามความสนใจผ่าน Facebook, Twitter, หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย  การแสดงโฆษณานี้ทำได้ผ่านเครื่องมือ Facebook Custom Audiences, Twitter Tailor Audiences หรือเครื่องมือสำหรับธุรกิจอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เครื่องมือเหล่านี้อนุญาตให้เราปรับแต่งโฆษณาของเราโดยใช้ประสบการณ์การช้อปปิ้งที่คุณมีกับเราได้ โดยไม่ต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้  เราทำเช่นนี้โดยการแบ่งปันเฉพาะข้อมูลแฮชเท่านั้น (ซึ่งแปลงอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เป็นสตริงตัวเลขและตัวอักษรเฉพาะ) หลังจากนั้น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะจับคู่ข้อมูลเข้ากับข้อมูลของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดในการแสดงโฆษณา (ทั้งแสดงให้คุณเห็นโดยตรง หรือแสดงให้กับผู้ชมที่คล้ายกัน)  จากนั้น แฮชที่จับคู่ได้และไม่ได้จับคู่จะถูกลบไป และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาอิงความสนใจ โปรดดูส่วน “ตัวเลือกของคุณและการกำหนดค่าไม่เลือกคืออะไร?” ด้านล่าง

 

4. หลักการที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

BISSELL อาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลาย ๆ อย่าง โดยทั่วไปคือเพื่อให้บริการ ปรับปรุงประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้า และพัฒนาบริการ เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ ดังนั้น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเฉพาะตามที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

เราสามารถประมวลผลข้อมูลของคุณได้อย่างถูกกฎหมาย ถ้าหาก:

 • เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่คุณร้องขอ หรือเพื่อทำสัญญา
 • คุณให้ความยินยอมแก่การดำเนินการดังกล่าว
 • เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ เมื่อสิทธิการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลไม่ได้อยู่เหนือกว่าผลประโยชน์เหล่านั้น เช่น เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง, การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การส่งเสริม ดัดแปลง หรือปรับปรุงบริการของเรา, การระบุแนวโน้มการใช้งาน, การประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย และการโฆษณาบริการเฉพาะบุคคล โดยใช้ข้อมูลที่ทำให้คุณสามารถวางคำสั่งซื้อได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และ/หรือ
  • เรามีข้อผูกพันทางกฎหมายให้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 

5.   เราแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร?

BISSELL จะไม่แบ่งปัน ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกโดยไม่มีความยินยอมจากคุณ ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ รวมถึง:

 • บุคลากรของ BISSELL และพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตอาจเข้าสู่ข้อมูลของคุณตามความจำเป็น เพื่อให้บริการ
 • ผู้ให้บริการ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลของคุณ เพื่อช่วยเราให้บริการหรือสนับสนุนบริการ ได้แก่ บริษัทโฮสติง, ผู้ดำเนินการชำระเงิน (ดูด้านบน) หรือบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่เราแบ่งปันอาจรวมถึงข้อมูลที่คุณมอบให้เรา และข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น และอาจรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้
 • บุคคลภายนอกบางส่วน อาจรวมถึงบริษัทการตลาดและโฆษณาที่เราให้แสดงโฆษณา, ข้อมูล และโปรโมชันของ BISSELL ให้กับคุณ ผ่านบริการและผ่านกลไกอื่น ๆ เพื่อแสดงเนื้อหาสาระให้กับคุณในเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มภายนอก 
 • ธุรกรรมทางธุรกิจ: มีความเป็นไปได้ที่ BISSELL อาจซื้อหรือขายสินทรัพย์ หรือเกี่ยวข้องใน
  การควบรวม, ซื้อกิจการ หรือปรับโครงสร้างองค์กร (“ธุรกรรมทางธุรกิจ”) เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้อาจถูกขายหรือถ่ายโอนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมทางธุรกิจ 
 • คำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย: คำสั่งศาล, หมายศาล หรือกฎหมายบางอย่าง อาจกำหนดให้เราเปิดเผยข้อมูลของคุณ โปรดทราบว่า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เราเชื่อว่าคำขอถูกต้องตามมาตรฐานทางกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ เมื่อเราคิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของเรา , เพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ, หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้อื่น ซึ่งอาจรวมถึง การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัท นักกฎหมาย ตัวแทน หรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารฉบับนี้ที่หมายถึงการจำกัด
  การแก้ต่างหรือการคัดค้านทางกฎหมายที่คุณอาจมีต่อคำขอให้เปิดเผยข้อมูลของคุณจากบุคคลภายนอก

เราอาจรวบรวม และ/หรือ แบ่งปันข้อมูลแบบไม่ระบุนาม, แบบรวมกลุ่ม หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับคุณ หรือการใช้งานบริการของคุณเพื่อพัฒนาโปรไฟล์ลูกค้า, ทำการวิเคราะห์ที่คล้ายกัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

6.   เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ขณะที่คุณยังคงเป็นลูกค้าของเรา หรือ เนื่องจากจำเป็นต้องมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการคุณ และหลังจากนั้นเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ระยะหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เราจัดการหรือตอบสนองข้อร้องเรียนใด ๆ, เพื่อให้เราปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย, เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย, ป้องกันการฉ้อโกงหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด, หรือบังคับใช้นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานของเรา เรายังอาจเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ไว้ในระยะเวลาจำกัด หากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอ   

 

7.   สิทธิความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป (EU) ของคุณมีอะไรบ้าง?

ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิจำนวนหนึ่งเมื่อเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  หากคุณต้องการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครองไว้เหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ฝ่ายดูแลลูกค้า (https://www.bissell.co.th/consumer-care) หรือใช้ข้อมูลท้ายเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณสามารถขอได้จากหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ 

 • สิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลและสิทธิของคุณ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราแจ้งข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ให้แก่คุณ 
 • สิทธิ์ในการเข้าถึง  คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคุณ (ถ้าเราประมวลผลข้อมูลนั้น) และข้อมูลอื่น ๆ บางอย่าง (ที่คล้ายกับที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้)  ทั้งนี้เพื่อให้คุณทราบ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเราใช้งานข้อมูลของคุณโดยเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล 
 • สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง  คุณมีสิทธิ์ที่จะให้แก้ไขข้อมูลของคุณ หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
 • สิทธิ์ในการลบ  สิทธิ์ข้อนี้ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘สิทธิ์ที่จะถูกลืม’ ซึ่งพูดง่าย ๆ ก็คือ คุณสามารถขอลบหรือนำข้อมูลของคุณออกไปได้ หากไม่มีเหตุผลอันสมควรให้เราใช้งานข้อมูลต่อไป  การลบข้อมูลไม่ได้เป็นสิทธิ์ทั่วไปและมีข้อยกเว้น
 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล  คุณมีสิทธิ์ที่จะ ‘ปิดกั้น’ หรือยับยั้งการใช้งานข้อมูลของคุณต่อไป เมื่อการประมวลผลถูกจำกัด เรายังคงจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ได้ แต่ไม่สามารถใช้ต่อได้  เราอาจเก็บรายการของผู้ที่ขอให้ ‘ปิดกั้น’ การใช้งานข้อมูลของตนเองต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามข้อจำกัดนั้นได้ในอนาคต
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล  คุณมีสิทธิ์ที่จะขอและนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของคุณเองในบริการต่าง ๆ  ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจย้ายไปอยู่กับผู้ให้บริการอื่น สิทธิ์ข้อนี้อนุญาตให้คุณย้าย คัดลอก หรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณได้ง่ายระหว่างระบบไอทีของเราและของอีกฝ่ายอย่างปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งานของข้อมูล
 • สิทธิ์ในการปฏิเสธการประมวลผล  คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการประมวลผลบางประเภท รวมถึงการประมวลผลเพื่อการตลาดโดยตรง (กล่าวคือ หากคุณไม่ต้องการได้รับการติดต่อเกี่ยวกับโอกาสที่เป็นไปได้)
 • สิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรีย  คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยยื่นให้กับหน่วยการคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติของคุณ
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม  หากคุณได้ให้ความยินยอมสำหรับสิ่งใด ๆ ที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ (ถึงกระนั้น หากคุณทำเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทำกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีความยินยอมถึงตอนนั้นจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งรวมถึง สิทธิ์ที่คุณจะเพิกถอนความยินยอมที่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด  

เราอาจมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอได้ เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 

8.   ตัวเลือกของคุณและการกำหนดค่าไม่เลือกคืออะไร?

A.  ตัวเลือกการโฆษณาตามความสนใจ

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม บุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป และตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เมื่อคุณใช้บริการของเรา เพื่อทำความเข้าใจตัวเลือกของคุณในการรับโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งแสดงในบริการของเรา หรือทั่วเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่น ๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:

 • DAA: หากต้องการเลือกไม่ให้เก็บรวบรวมและไม่ให้ใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทที่เข้าร่วมพันธมิตรโฆษณาดิจิทัล (Digital Advertising Alliance - DAA) โปรดเข้าไปที่: http://www.aboutads.info/choices
  • EDAA: หากต้องการเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ เพื่อการโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทที่เข้าร่วมพันธมิตรโฆษณาดิจิทัลแห่งยุโรป (European Interactive Digital Advertising Alliance - EDAA) โปรดเข้าไปที่: http://www.youronlinechoices.eu/
  • NAI: หากต้องการเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ เพื่อการโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการโฆษณา (Network Advertising Initiative - NAI) โปรดเข้าไปที่: http://www.networkadvertising.org/choices/

คุณยังสามารถจำกัดอุปกรณ์ติดตามอื่น ๆ ได้โดยการปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์  โปรดทราบว่า แม้ว่าคุณได้เลือกไม่รับข้อมูลแล้ว คุณยังอาจได้รับโฆษณาจาก BISSELL ที่ไม่ได้ปรับแต่งตามคุกกี้อยู่

B.  การยกเลิกการรับอีเมลการตลาดของเรา

คุณสามารถเลือกไม่รับการแจ้งเตือนส่วนใหญ่จาก BISSELL เมื่อใดก็ได้ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุสำหรับแต่ละข้อความ โปรดเข้าไปที่ “ประวัติของฉัน (my profile)” ในบริการ หรือติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้มีข้อจำกัดสำหรับสิ่งที่เราสามารถหยุดหรือลบทิ้งได้  แม้ว่าคุณสามารถลบตัวเองออกจากรายการอีเมลของเราได้โดยการติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า หรือ โดยการคลิกลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับ” ภายในการสื่อสารใด ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดรับอีเมลจากเราโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถเลือกไม่รับการสื่อสารสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น การยืนยันบัญชี, การซื้อและใบแจ้งราคา, การยืนยันและการแจ้งเตือน, การเปลี่ยนแปลงและอัปเดตฟีเจอร์ของบริการ หรือประกาศทางเทคนิคและความปลอดภัย นอกจากนี้
คำขอให้ยกเลิกบัญชี BISSELL หรือลบข้อมูลของคุณไม่ได้รับรองว่า เนื้อหาหรือข้อมูลที่โพสต์ไปจะถูกลบโดยสมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลที่ลบอาจคงอยู่ในสำเนาสำรองข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด และอาจใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บถาวรหรือเพื่อการตรวจสอบ

 

9.   BISSELL ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร?

BISSELL ทำงานหนักเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณ และเก็บรักษามิให้ข้อมูลถูกขโมยหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด เมื่อข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ข้อมูลนี้จะได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัส เช่น โปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL) แต่ถึงกระนั้น ความเป็นจริงก็คือไม่มีโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใดที่เจาะไม่ได้ และ BISSELL ไม่สามารถรับประกันการรักษาความปลอดภัยของระบบและฐานข้อมูลของเรา หรือ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณจะไม่ถูกละเมิด สกัดกั้น ทำลาย เข้าถึง หรือ เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น คุณต้อง
ถ่ายโอนข้อมูลของคุณโดยรับความเสี่ยงไว้เอง

โปรดรับผิดชอบในส่วนของคุณเพื่อช่วยเราเก็บรักษาข้อมูลของคุณได้อย่างปลอดภัย โดยการเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านของ BISSELL ไว้เป็นความลับ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชี BISSELL และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดกั้นบริการ หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องใด ๆ
หากปรากฏว่า คุณได้เปิดเผยข้อมูลบัญชีหรือรหัสผ่านแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

BISSELL ไม่รับผิดชอบการทำงาน ความเป็นส่วนตัว หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรอื่นใด

 

10. BISSELL ถ่ายโอนข้อมูลของคุณระหว่างประเทศหรือไม่?

BISSELL เป็นธุรกิจระดับโลก และบริษัท หรือผู้ให้บริการของบริษัท อาจประมวลผล ถ่ายโอน หรือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศนอกสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวมถึงสหรัฐอเมริกา  เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลของคุณ เราใช้มาตรการเพื่อรับรองว่ามีการกำหนดการป้องกันที่เหมาะสม เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลนั้น

ในบางสถานที่ที่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจเข้มงวดน้อยกว่ากฎหมายใน EU หรือ EEA เพื่อรับรองว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ เราถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลที่อยู่ภายใต้การป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น  ดังนั้น เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกไปนอก EU หรือ EEA เราจะระบุวรรคสัญญาตามมาตรฐาน EU ไว้เสมอ หรือใช้บริษัทที่ได้รับการรับรองตามกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล (Privacy Sheild) และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนใด ๆ จะดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ และใช้การป้องกันที่เพียงพอและเหมาะสม 

หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราปกป้องข้อมูลของคุณ (รวมถึงการขอสำเนาการปกป้องดังกล่าว) ที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลออกนอก EEA โปรดติดต่อเราที่ฝ่ายดูแลลูกค้า (https://www.bissell.co.th/consumer-care) หรือใช้ข้อมูลท้ายเอกสารฉบับนี้

 

11. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีอะไรบ้าง?

บริการของเรามีการพัฒนาอยู่เสมอ และอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดจะกำกับดูแลการใช้งานข้อมูลของเรา และจะเก็บไไว้ที่ )https://www.bissell.co.th/privacy-policy( ¬ โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อมีการประกาศ BISSELL อาจแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หากเราเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวสำคัญต่อข้อตกลงนี้ หากคุณยังคงใช้งานบริการหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผล แสดงว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

 

12. คุณมีคำถามหรือต้องการติดต่อ BISSELL หรือไม่?

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถส่งอีเมลหาเราได้ที่ BISSELL.com/support/contact-us

 

นอกจากนี้ ติดต่อเราได้ที่:

[email protected]